CHRISTELIK!! En uitgesproke daaroor!

CHRISTELIK!! En uitgesproke daaroor!

Ons (MCM) sou seker ons werk kon probeer doen sonder om ons Christelike geloof daarvan deel te maak. Ons sou seker ‘n sekulêre of humanitêre hulpsorganisasie kon probeer wees wat maar net vir mense kosgee en omgee. Maar ons is nie. Ons is ‘n Christelike organisasie...